Klecany : raně středověká pohřebiště (sv. 1 a 2)

500 Kč Cena s DPH
455 Kč Cena bez DPH

Kolektivní monografie prezentuje komplexní analýzu raně středověkých pohřebišť významného raně středověkého hradiště Levý Hradec (Žalov, obec Roztoky). Obsahuje vyhodnocení proměn pohřebního ritu v 9. – 12. století, které reflektují proměny duchovního světa společnosti související s christianizačními procesy. Analyzováno je široké spektrum nálezů tvořících součást hrobových výbav se zvláštním důrazem na vývoj raně středověkého šperku z kovu a skla. Představeno je nové typologické schéma akcentující technologické členění šperku z kovů dovolující propojit vývoj šperků období s dominancí velkomoravských vlivů a období módy esovitých záušnic, šperky z pohřebišť i z depotů. Sledována je geneze konceptu českých klenotnických dílen. Propojení získaných poznatků dovoluje představit shody a rozdíly mezi jednotlivými komunitami sídelního areálu Levý Hradec, odrážející rozdílné časové zařazení i sociální kontext. Srovnání pohřebišť v širším okolí aglomerace Levý Hradec-Klecany, Pražského hradu a Mělnicka ilustruje stratifikaci opevněných sídel. Součástí sociálního diskursu je tematika výživy levohradecké populace na základě izotopové analýzy. Monografie obsahuje dodatky ke katalogu pohřebišť publikovanému v prvním dílu a aktualizovaný antropologický souhrn.

Další informace

Autor: Naďa Profantová a kol.
ISBN: 978-80-7557-115-1 (Epocha), 978-80-87365-39-7 (Archeologický ústav AV ČR)
Vydavatel: Epocha - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2015
Počet stránek: 224 + 220 stran, obraz. přílohy : ilustrace (některé barevné)
Jazyk publikace: česky