Hutnický region Říčansko

415 Kč Cena s DPH
377 Kč Cena bez DPH

Region při východním okraji Prahy poskytl data pro zkoumání vztahu hutnických a sídelních aktivit v časovém úseku celého železářského pravěku, tj. v době halštatské, ale zejména laténské a římské.

Publikace s autorskými příspěvky V. Čulíkové, D. Dreslerové, M. Gregerové, M. Hložka, L. Kovačikové, R. Kyselého, M. Malkovského, F. Marka, L. Peškeho a J. Zavřela přináší přehled dosavadních nálezů tohoto období s vyhodnocením významných souborů, mj. i makrobotanických a osteologických, a orientačně i přehled aktivit středověkých. Hutnická komponenta byla studována přírodovědnými metodami, které identifikovaly pravděpodobné různorodé zdroje železa v regionu, a zvažováno bylo také ekonomické a ekologické hledisko výroby železa.

 

Ke stažení: obsah (PDF)

Další informace

Autor: Venclová, Natalie et al.
ISBN: 978-80-86124-90-2
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Rok vydání: 2008
Počet stránek: 318 s. s obr., přiloha CD
Jazyk publikace: res. angl.