Archaeologia historica 31/2006

509 Kč Cena s DPH
509 Kč Cena bez DPH

Sborník příspěvků přednesených na XXXVII. konferenci archeologů středověku České republiky a slovenské republiky s hlavním zaměřením na raně středověká centra, jejich podobu a vývoj. Chrudim 19.-22. září 2005. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty; Archeologický ústav AV ČR v Praze a Brně; Archeologický ústav SAV v Nitře; Město Chrudim; Regionální muzeum v Chrudimi.

Cena: 491,- Kč (na tuto publikaci není poskytována žádná sleva)

Další informace

Autor: Nekuda, Vladimír – Měřínský, Zdeněk – Kouřil, Pavel
ISBN: 80-7275-061-5; 0231-5823
Vydavatel: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty; Archeologický ústav AV ČR v Praze a Brně; Archeologický ústav SAV v Nitře; Město Chrudim; Regionální muzeum v Chrudimi
Rok vydání: 2006
Počet stránek: 455 s. s obr.
Jazyk publikace: res. něm.