Letní škola nedestruktivní archeologie Závist

Ve dnech 20. – 24. září se na oppidu Závist konala letní škola nedestruktivní archeologie. Hradiště a oppidum, ležící na dohled od české metropole a známé především rozsáhlými výzkumy z 20. století, poskytlo prostor pro výukový a výzkumný program s cílem demonstrovat studentům z Prahy a Bamberku různé neinvazivní analytické metody v archeologii. Na akci spolupracovali zástupci Archeologického ústavu AV ČR Praha, v. v. i., Ústavu pro archeologii, památkovou ochranu a dějin umění Univerzity v Bamberku (DE) a Ústavu pro archeologii FF UK Praha.

Po seznámení s historií archeologických a geofyzikálních výzkumů na Závisti a po úvodních přednáškách se tým vedený Till Sonnemannem (Bamberk), Danielem Bursákem, Davidem Daněčkem a Alžbětou Danielisovou (Praha) zaměřil na průzkum polohy Balda, masivní plošiny uvnitř opevnění Závisti. Kromě rozsáhlých radarových měření na Baldě a magnetických průzkumů pod dohledem Floriana Linsela (Bamberk) byli studenti seznámení s optimálním využitím detekorů kovů v památkové péči a výzkumu.

Letní škola kromě toho poskytla studentům příležitost získat vhled do práce archeologů v zahraničí a posloužila k posílení mezinárodních vazeb s cílem usnadnit budoucí bilaterální výzkumné projekty. Letošní Letní školu nedestruktivní archeologie financovala Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA).