PhDr. Milan Zápotocký, CSc.

pracoviště: Emeritní pracovník
pracovní zařazení: archeolog
telefon:
e-mail: zapotocky@arup.cas.cz
specializace: eneolit střední Evropy

Studium:
– 1952-1957 Filosoficko-historická fakulta KU v Praze, obor prehistorie – národopis, seminář univ. prof. J. Filipa (1957 dipl. práce: Počátky eneolitu v Čechách), prom. hist.;
– 1966 CSc. (Slovanské osídlení na Litoměřicku);
– 1968 PhDr.

Zaměstnání:
– 1956-1960 Severočeské krajské muzeum v Teplicích (ved. pravěkého oddělení);
– 1960-1973 Okresní muzeum v Litoměřicích (ved. pravěkého oddělení);
– 1968-1969 studijní pobyt (Humboldt-Stiftung: Institut für Ur-und frühgeschichte der Universität Kiel, NSR, univ. prof. G. Kossack);
– 1989 dopisující člen Německého archeologického ústavu v Berlíně;
– 1968 čestné uznání ministerstva kultury za práci v muzejnictví;
– 1969 Krajská cena Severočeského kraje za práci v kultuře.
– od 1973 Archeologický ústav ČSAV v Praze (vědecký pracovník).

Výzkumy:
– 1956-1973 výzkumy na území Severočeského kraje;
– 1973-1979 expedice ARÚ v Bylanech, záchranné a systematické výzkumy na Kutnohorsku a Čáslavsku;
– 1980-1989 výzkum eneolitického hradiště Kutná Hora – Denemark (s M. Zápotockou); 1989-1990 pravěké a raně středověké hradiště Kutná Hora – Cimburk.

Projekty:

Vědecký profil: