Mgr. Čížková Martina

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: Odborný pracovník
telefon: 257 014 313
e-mail: cizkova@arup.cas.cz
specializace: molekulární antropologie

Zabývá se molekulární antropologií. Studiem genetické diverzity současných populací se snaží přispět k poznání o populační struktuře, dynamice a migracích v minulosti. Součástí jejího výzkumu jsou i specifické evoluční adaptace související se vznikem potravně-produkčních životních strategií.
Od roku 2014 je členkou týmu laboratoře archeogenetiky na Archeologickém ústavu AVČR v Praze, v.v.i. a částečně působí od roku 2018 na katedře Antropologie a genetiky člověka PřF UK v Praze.
V roce 2014 absolvovala antropologii na katedře Antropologie a genetiky člověka Přf UK v Praze s diplomovou prací „Genetické vazby v okolí Rudého moře hodnocené pomocí mtDNA“. Díky šestiměsíční stáži na Max-Planckově institutu v Jeně získala v roce 2019 praxi v bioinformatických metodách. Momentálně dokončuje na katedře Antropologie a genetiky člověka PřF UK postgraduální studium.
Podílí se na výuce předmětu Evoluční genetika člověka na PřF UK, kde připravuje praktická cvičení.

Publikace:
Academia.edu
ASEP