Veletrh vědy 2024

Rádi bychom Vás pozvali na Veletrh vědy – největší populárně naučnou akci v České republice, kterou pořádá Akademie věd od roku 2015. Akce probíhá od 30. května do 1. června v PVA Expo Praha v Letňanech, vstup je zdarma.

Náš stánek se zaměří na téma „Dávná i blízká minulost (v) odpadu“.

Neoddělitelnou součástí lidské existence je vytváření odpadu. Jeho studium je proto jedním ze základních témat archeologie. Pokud věda pochopí, jakými procesy vznikal odpad v minulosti, může pak zároveň přiblížit život lidí, kteří jej produkovali. A to stejné platí i pro současnost.
Odpad může mít mnoho podob, nejčastěji je však archeology zkoumán ten, který vznikl sídlištní aktivitou. Zaměříme se na způsoby, jímž archeologové odpad analyzují, a na výpovědní možnosti, které se ve zdánlivě banálních, „vyhozených“ věcech skrývají. Návštěvníkům představíme nálezy z pravěku i středověku, ale nebude chybět ani ukázka toho, jak archeologové prostřednictvím odpadu studují fenomény moderní doby, jako je nucená práce či studená válka.
Součástí prezentace bude interaktivní představení archeologické analýzy soudobých odpadků, kde předvedeme, co o vaší domácnosti i o vás samotných vypovídá obsah koše na odpadky, který jste dnes ráno vynesli!