Konference | ARGE 2024

Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko pořádá v letošním roce v pořadí již 32. pracovní setkání, a to ve dnech 10. – 12. 7. 2024 v malebném alpském městečku Traunkirchen (Horní Rakousko).

Hlavním tématem letošního setkání je „Suroviny: získávání, zpracování, distribuce”. Téma je zaměřeno na nerostné a fosilní suroviny (např. měď, železo, olovo, zlato, olovo, sůl, jantar), na jejich získávání (těžba, sběr), jejich další zpracování (např. tavením, legováním) a mechanismy jejich distribuce, včetně otázek týkajících se organizace dopravy a výměny zboží.

Finální program je níže ke stažení.