new publication

06.06.2017
 

I. Boháčová – M. Šmolíková (eds.): Praha archeologická. Archaeologica Pragensia – Supplementum 3

details

 

Newly appointed director of the Institute

03.06.2017

On June 1st, 2017, the President of the Czech Academy of Sciences Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. appointed the new director of the Institute of Archaeology in Prague – Mgr. Jan Mařík, Ph.D., who took the five-year post from Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

new publication

11.04.2017

H. Březinová – D. Kohout a kol.: Středověké textilní a barvířské technologie. Soubor textilních fragmentů z odpadních vrstev z Nového Města pražského. Medieval textile and dyeing technologies. Collection of textile fragments from refuse layers of Prague’s New Town

new monograph

01.03.2017

Venclová, N.: Němčice and Staré Hradisko. Iron Age glass and glass-working in Central Europe. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 2016.

More information: HERE