new publication

11.04.2017
 

H. Březinová – D. Kohout a kol.: Středověké textilní a barvířské technologie. Soubor textilních fragmentů z odpadních vrstev z Nového Města pražského. Medieval textile and dyeing technologies. Collection of textile fragments from refuse layers of Prague’s New Town

 

new monograph

01.03.2017

Venclová, N.: Němčice and Staré Hradisko. Iron Age glass and glass-working in Central Europe. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 2016.

More information: HERE

PF 2017

23.12.2016

New issue of Archeologické rozhledy journal

25.05.2016

A new issue of the Archeologické rozhledy journal was published: 2016 / 01: entire issue (PDF)