Výzkum v Praze – Hradčanech

Archeologický ústav Praha v.v.i. provádí od srpna 2007 rozsáhlý archeologický výzkum v ulici Na Novém světě na Hradčanech. Na ploše 120m2 byly objeveny základy původní zástavby a množství artefaktů ilustrujících život obyvatel Nového světa v 16.-18. století.

V zapomenutém koutu Hradčan, v ulici Na Novém světě, probíhá archeologický výzkum vedený Archeologickým ústavem oddělením Pražský hrad. Průzkum domu „U zlatého žaludu“ (č.p. 79) a části přiléhající zahrady navázal na předstihový výzkum z loňského roku.

Samotná parcela byla dlouho neobydlená, až v průběhu druhé poloviny 16. století zde byl postaven malý domek. V roce 1705 koupil pozemek kamenický mistr F. Santini-Aichl a následně zde vybudoval dnešní barokní vilu. V průběhu 18. století měnila parcela několikrát majitele, až se dostala do vlastnictví hradčanské Lorety. Ta budovu využívala jako zázemí pro devítičlenný sbor „zpěváčků“, kteří zpívali v Loretě gregoriánský chorál.

Při odkrývání archeologických terénů se podařilo nalézt značné množství nálezů. Jde především o raně novověké předměty zastoupené hlavně keramikou a rozsáhlou kolekcí částí kachlových kamen. Mezi další artefakty patří velký soubor i cizokrajných mincí, řada luxusního zboží jako medailonky nebo polodrahokamy, či různé kostěné výrobky včetně drobných kapesních hodinek. Překvapivým nálezem se stal i soubor pravěkých pazourkových nástrojů, které zde však byly uloženy až v průběhu novověku.

Ve východním křídle budovy se pod dnešním povrchem nachází terakotová podlaha a části obvodových zdí, které patří pravděpodobně původní zástavbě z 16. století.

Výzkum pomohl k lepšímu poznání místopisu okrajových částí Hradčan a v mnohé nám také vypověděl o předchozích obyvatelích pozemku.

*

*

Obr. 1: Pohled na pracovníky v sondách.

Obr. 2: Kostěnná hrací kostka.

Obr. 3: Kostěnná krabička se závitem

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter