Tisková konference k věcnému záměru zákona o památkovém fondu, 27.06.2008

Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo věcný záměr zákona o památkovém fondu a Akademie věd ČR již oficiálně odeslala svoje připomínky. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. nicméně považuje stávající situaci v archeologické památkové péči a možné negativní dopady připravované památkové legislativy na archeologické kulturní dědictví za alarmující.

ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. se proto rozhodl k tomuto tématu svolat

tiskovou konferenci

3. 7. 2008 v 10:00

v knihovně ArÚ v Letenské 4, Praha 1

 

Prostřednictvím tiskové konference bude veřejnost seznámena se současným stavem archeologické památkové péče, s připomínkami k záměru nového zákona o památkovém fondu a s vybranými konkrétními kauzami, na kterých je možné prezentovat jak současné nedostatky, tak i modelově dopady nové legislativy. V případě zájmu a po dohodě s tiskovou mluvčí ARÚP, bude možné tyto konkrétní kauzy předtočit v předstihu.

 

Jana Maříková-Kubková
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
tel.: 728 432 341
        224 373 350
        marikova@arup.cas.cz

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter