Časopis Památky archeologické v databázi Web of Science

V měsíci květnu letošního roku byl časopis Památky archeologické po ukončení několikaletého evaluačního procesu zařazen jako 51. archeologické periodikum na světě do databáze Web of Science (Arts Humanities Citation Index®) společnosti Thomson Reuters.

Tím byla nejen oceněna vysoká odborná kvalita časopisu, ale také úspěšně završena dlouhodobá snaha redakce a vydavatele časopisu (ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.) umožnit i našim autorům využívat při snahách o publikaci svých prací ve světově uznávaných časopisech s nejvyšším vědeckým ratingem výhod domácího prostředí.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter