Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolí, díl I.2
• Řešitel:
PhDr. Kateřina Tomková
• identifikační číslo:
ICE800020601
• Rok realizace:
2006
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
pohřbívání - antropologie - archeologie - středověk - post-medievál
 
 
 

Publikace formou katalogu pohřebišť (K. Tomková, G. Blažková-Dubská, Z. Dragoun) a doplňujících antropologických rozborů (M. Blajerová, M. Dobisíková, P. Stránská, P. Kubálek) zpřístupňuje prameny ke studiu zvláště raně středověkého pohřbívání na předpolích Pražského hradu. Prameny k pohřebišti Jízdárna (vých. a záp. skup.) a Strahov (vých skup.) jsou v úplnosti publikovány poprvé. Při zpracování dalších (Královská zahrada, Jelení-Lumbeho zahrada, Strahovská cihelna, Panenská a Malovanka) byly údaje shromážděné v literatuře konfrontovány s další archivní dokumentací, terénními poznatky a především s aktuálním stavem nálezového fondu. Zpřístupněna je též úplná dokumentace k novověkému pohřebišti u Jízdárny. Publikace dále obsahuje obsáhlé německé résumé k dílu I.1, které umožňuje zahraničním badatelům seznámit se s výsledky projektu věnovaného různým aspektům pohřbívání na Pražském hradě. Právě pro tento díl I.1. představuje předkládaná publikace neopominutelnou základnu.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter