pracoviště: Oddělení záchranných výzkumů - pracoviště Pražský hrad
pracovní zařazení: vedoucí pracoviště Pražský hrad, archeolog
telefon: 224 373 350, 728 432 341
e-mail: marikovaarup.cas.cz
specializace: Specializuje se na pozdně antickou a raně středověkou sakrální architekturu, středověké stavební technologie a dějiny archeologie


Projekty:
DF11P01OVV010 Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti
- Cradles of European Culture. Francia Media
GA404/09/1661 Bazilika Sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie a klášter kostela pražského
GA404/07/1513 Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic
IAB8002103 Basilika S. Viti, Wenceslai, Adalberti et Sanctae Mariae et monasterium ecclesiae pragensis
GA404/97/1056 Církevní architektura Pražského hradu v 9. a 10. století


Publikace v prodeji:
978-80-89175-36-9; 978-80-87365-21-2 Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 21
Další projekty:
Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti (NAKI 70, 2011-2015, spoluřešitel s ÚTAM)

Zahraniční projekty
CARE – Corpus architecturae religiosae europeae (IV-X saec.) (od roku 2002; kurátor pro Střední Evropu)
http://care.u-bourgogne.fr/care

AREA – Archaeological archives of Europe, Program Culture , (2005-2008, vedoucí české části)http://www.area-archives.org/

CEC – Cradles of European Culture – Francia Media Project, Program Culture 2007-2013, (2010-2015;
vedoucí Culture Heritage Route a vedoucí české části)http://www.cradlesec.eu

Popularizační projekty
Příběh Pražského hradu (Správa Pražského hradu 2002-2004). Příprava stálé expozice o dějinách Pražského hradu, archeologická část. Zpřístupněna 6. 4. 2004.

Zrození evropské archeologie/The Making of European Archaeology – mezinárodní putovní výstava v rámci projektu AREA  (22 evropských měst, Praha květen/červen 2008)

Současnosti minulosti, dokumentární film k 90. výročí založení Archeologického ústavu v Praze, premiéra 29.12.2009 na čt2

AREA – Archaeological archives of Europe, Program Culture , (2005-2008, vedoucí české části)
http://www.area-archives.org/

CEC – Cradles of European Culture – Francia Media Project, Program Culture 2007-2013,
(2010-2015; vedoucí Culture Heritage Route a vedoucí české části) http://www.cradlesec.euPDF

Další aktivity:
průzkum staré královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě (2005) – http://www.hrobka.geo-cz.com/

spolupráce se stálou expozicí Příběh Pražského hradu – http://www.kulturanahrade.cz/cs/pribeh-prazskeho-hradu/index.shtml

Výběr z bibliografie:
Maříková-Kubková, J. – Eben, D. 1999: Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta, Castrum Pragense 2, 227–240.

Frolík, J. – Maříková-Kubková, J. – Růžičková, E. – Zeman, A. 2000: Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu. Výpověď archeologických pramenů. Castrum Pragense 3.

Maříková-Kubková, J. 2004: Der Architektonische Rahmen der Taufliturgie in Ägypten. [The architectural frame of liturgy of baptism in Egypt.] Archiv orientální: Quarterly Journal of African and Asian Studies. Roč. 72, č. 3 (2004), s. 257-272. ISSN 0044-8699

Maříková-Kubková, J. et al. 2005: Předběžná zpráva o průzkumu staré královské hrobky v chóru sv. Víta na Pražském hradě, Castrum Pragense 6, 99–123.

Foltýn, D. – Maříková-Kubková, J. 2005: Hrobová kaple knížete Břetislava II. při bazilice sv. Víta Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě

Mrlina, J. – Křivánek, R. – Maříková-Kubková, J. 2005: Geophysical measurements inside of St. Vitus cathedral, Prague; 6th Int. Confer. on Archaeological Prospection, Roma, Italy, 14.9. -17.9.2005. Extended Abstracts, 304-307.

Mařík, T. – Maříková-Kubková, J. (eds) 2005: Hora hor, sborník příspěvků přednesených na konferenci uspořádané u příležitosti výstavy Aleše Veselého.

Maříková-Kubková, J. 2005: Hérodeion, in Hora hor, sborník příspěvků přednesených na konferenci uspořádané u příležitosti výstavy Aleše Veselého, 135-146.

Maříková-Kubková, J. 2006: Nástěnné malby v kostele sv. Juraja v Kostolanech pod Tríbečom. [Mural paintings in the church St. Georges, Kostolany pod Tríbečom, Slovakia.] Technologia artis, s. 85-92. ISSN 1211-3018.[Nové metody a témata v analýze malířských výtvarných děl. Praha, 07.11.2006-07.11.2006]

Maříková-Kubková, J. (ed.) – Schlanger, N. (ed.) – Lévin, S. (ed.) 2008: Sites of Memory. Between Scientific and Collective Representations. [Místa paměti. Mezi výzkumem a kolektivní reprezentací.] Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 123 s. (Castrum Pragense, 8). ISBN 978-80-86124-86-5.

Schlanger, N. – Maříková-Kubková, J. 2008: On lieux de mémoire and other archaeological constructs. Some preliminary consideration.[Místa paměti a jiné archeologické konstrukty. Úvodní úvahy.] In Maříková-Kubková, J. – Schlanger, N. – Lévin, S. (eds): Sites of Memory. Between Scientific Research and Collective Representations. Praha, 23-30.

Maříková-Kubková, J. 2008: Die role der Archäologie bei der Formierung der Symbolik der Prager Burg, In Maříková-Kubková, J. – Schlanger, N. – Lévin, S. (eds): Sites of Memory. Between Scientific Research and Collective Representations. Praha, 95-104.

Maříková-Kubková, J. – Herichová, I. 2009: Archeologický atlas Pražského hradu. [The archaeological atlas of Prague castle.] Praha, (Castrum Pragense, 10). ISBN 978-80-87365-27-4

Maříková-Kubková, J. – Peter Baxa (eds) 2009: Kostolany pod Tribečom, história, archeológia, pamiatková obnova, Monumentorum tutela 21.

Maříková-Kubková, J. –Baxa, P. – Berger, T. 2009: Úvod, Kostolany pod Tribečom, história, archeológia, pamiatková obnova, Monumentorum tutela 21, 6 tiskových stran.

Maříková-Kubková, J. – Berger, T. 2009: První stavební fáze kostela sv. Juraja Kostoľanoch pod Tribečom, in Monumentorum tutela 21, 56 tiskových stran.

Baxa, P. – Maříková-Kubková, J. 2010: Die älteste Phase der Kriche St. Georg in Kostoľany pod Tribečom, In Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Brno : Archeologický ústav AV ČR Brno, 2010 – (Poláček, L.; Maříková-Kubková, J. eds), S. 147-158

Frolík, J. – Maříková-Kubková, J. 2010: Pražský hrad v době Vladislava II. (1140–1172), in Vladislav II., Lidové noviny, s. 177-184.

Maříková-Kubková, J. – Poláček, L. 2010 (eds): Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Brno : Archeologický ústav AV ČR Brno, 2010 – (Poláček, L.; Maříková-Kubková, J. eds) S. 9-18

Maříková-Kubková, J. – Poláček, L. 2010: Bemerkungen zur Problematik der Kirchen als archäologische und historische Quelle (unter Berücksichtigung der Lage in den Bömischen Ländern und der Slowakei, In Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Brno : Archeologický ústav AV ČR Brno, 2010 – (Poláček, L.; Maříková-Kubková, J. eds) S. 9-18

Maříková-Kubková, J. 2010: Aktuelle Fragen des Studiums der frühmittelalterlichen Architektur. [The current study questions of early medieval architecture.] In Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Brno : Archeologický ústav AV ČR Brno, 2010 – (Poláček, L.; Maříková-Kubková, J. eds) S. 19-30,411-412. ISBN 978-80-86023-92-2. – (Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno. Internationale Tagungen in Mikulčice 8).

Maříková-Kubková, J. 2011: Raně středověká architektura, in Doležalová, E. – Foltýn, D. – Meduna, P.: Cokoli kostel má, nemůže kníže odníti, sborník k 60. narozeninám Petra  -Sommera, 85-97, Lidové noviny.

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter