digitální archív

Odpovědný pracovník: Ing. Dana Křivánková (email: krivankova@arup.cas.cz; tel.: 257014410)

Digitální archiv je soubor digitálních dokumentů (tj. jak primárně digitálních dat, tak digitálních ekvivalentů analogových dat) v archivu ARÚP. Starší dokumenty jsou do digitální podoby převáděny činností archivu ARÚP, u nových dokumentů se předpokládá, že jsou do archivu ARÚP předávány také v digitální podobě.

V současné době byly digitalizovány (naskenovány) všechny nálezové zprávy a hlášení, negativy a diapozitivy, probíhá digitalizace plánů. Velká část digitálních dokumentů je zpřístupněná prostřednictvím internetové aplikace Digitální archiv. Přístup do aplikace je umožněn po zadání přístupového jména: digiarchiv a hesla: digiarchiv. Jedná se o tzv. základní přístup, zobrazují se pouze popisné údaje dokumentů. Prohlížet jednotlivé dokumenty je možné pouze na základě přiděleného hesla. Pracovníkům oprávněných organizací je přístup k datům poskytován zdarma, a to v rozsahu stanoveném Směrnicí ředitele ARÚP č. 6/2007.

Počítačová aplikace, která umožňuje s digitálními dokumenty pracovat, byla vytvořena firmou NESS Czech s.r.o. podle návrhu ARÚP v roce 2006. Pro práci s aplikací byla vydána uživatelská příručka.

KE STAŽENÍ:
uživatelská příručka Digitalní archiv (PDF)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter