Syntéza českého pravěku
• Řešitel:
PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
• identifikační číslo:
GA404/02/0785
• Rok realizace:
2002 - 2004
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
pravěk - syntéza - Čechy
 
 
 

Cílem projektu je vytvoření obsáhlé materiálové publikace, která by odrážela současný stav poznání o pravěkém vývoji dnešních Čech. Podobná syntéza, na rozdíl od okolních zemí, v Čechách citelně chybí. Jediný a dosud poslední takový pokus, který byl realizován v roce 1978, vycházel z úrovně poznání na konci 60. let a je koncepčně i strukturálně velmi nevyrovnaný. Neodkladné zahájení projektu umožní navíc využít vědecký potenciál silné starší generace českých archeologů, kteří jsou ochotni spolupracovat a vložit výsledky své celoživotní vědecké práce do navrhované monografie. Současně bude možno zúročit i nejnovější poznatky, které byly získány pomocí moderních metod a postupů, jež má pracoviště navrhovatele možnost aplikovat. Vysokou odbornou erudici textu a dokumentace by měla zajistit široká účast předních českých specialistů, jednotnou koncepci a strukturu závazná jednotná osnova kapitol a závěrečná celková redakce. Výstup projektu vyjde bezpochyby vstříc požadavku domácích i zahraničních badatelů a bude představovat také výraznou pomoc ve studiu pro vysokoškolské studenty a doktorandy, kteří podobnou rukověť citelně postrádají. Konečným výsledkem by měl být definitivně upravený rukopis, ze kterého by vzešla reprezentativní, výpravná a faktograficky bohatá publikace, vydaná nejméně ve dvou jazykových mutacích.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter