Previous volumes – Památky archeologické Supplements

  Památky archeologické – Supplementum 20. – Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen
Contents: PDF

• Author:
Ernée, Michal
• ISBN:
978-80-86124-91-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2008
• Pages:
162 p., pics
• Language:
German summary

17,- EUR
  Památky archeologické – Supplementum 19 – Akropole na hradišti Závist v 6.- 4. stol.
• Author:
Drda, Petr – Rybová, Alena
• ISBN:
978-80-86124-85-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2008
• Language:
Czech with German summary

26,- EUR
  Památky archeologické – Supplementum 18 – Kutná Hora – Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př. Kr.)
• Author:
Zápotocký, Milan
• ISBN:
978-80-86124-84-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2008
• Pages:
586 p., pics, tabs and graphs
• Language:
English and German summary

24,- EUR
  RURALIA V. – Památky archeologické – Supplementum 17 – Water Management in Medieval Rural Economy
Contents: PDF

• Author:
Klápště, J. (ed.)
• ISBN:
80-86124-52-5
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
269 pp. with figs.
• Language:
English and French

,- EUR
  Památky archeologické – Supplementum 16
• Author:
Chytráček, Miroslav – Metlička, Milan
• ISBN:
80-86124-47-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2004
• Pages:
303 p.
• Language:
German

44,- EUR
  RURALIA III. – Památky archeologické – Supplementum 14
Obsah – Inhalt – Contents (PDF)

• Author:
Klápště, Jan (ed.)
• ISBN:
80-86124-28-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2000
• Pages:
302 pp. with figs.
• Language:

,- EUR