CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Výběr lokalit

Podle lokality
Kraj
Okres
Katastr
Podle datace
Arch. kultury
Arch. odbdobí
Epochy
Podle botanika
Jméno
Logická spojka: ANEBO


Velikost mapy:

katastr lokalita archeolog instituce roky výzkumu botanik datace detaily citace druhy mapa ID
BLUČINA Cezavy Salaš Muzeum Brno 1983-1985 Kočár mladší doba bronzová
detaily citace druhy mapa aa 20
DNEBOH Mužský Hrada Pleslová ARÚP 1956 Tempír detaily citace mapa 35
HABRŮVKA Býčí skála Wankel 1869 a 1872 Kühn starší d. železná (Halštat)
detaily citace druhy mapa 23
PRASKLICE Ludvíkovský Kühn starší doba bronzová
detaily citace druhy mapa 138
VINIČNÉ ŠUMICE Poulík Muzeum Brno 1945 Tempír detaily citace mapa 191
VOCHOV Čtrnáct Muzeum Plzeň 1954 Tempír detaily citace mapa 196