Interdiscliplinary Lectures – Spring 2024

We have again prepared a Course of interdisciplinary lectures. The lectures are free of charge and there is no need of a previous registration. They usually take place onsite in the Library of the Institute of the Archaeology in Letenská 4, Prague and online via Zoom.

25 January, 14:30 CET Carlos G. Santiago-Marrero Beyond the Naked Eye: Microbotanical remains and their contribution to archaeological research
7 March, 14:30 CET Václav Hrnčíř Počátky alkoholických nápojů a jejich role při vzniku komplexních společností
21 March, 14:30 CET Bisserka Gaydarska The Varna cemetery – recent advances in archaeological science
16 May, 14:30 CEST Viktor Černý Nesoulad subsistencí afrického sahelu a pohled populační genetiky
23 May, 14:30 CEST Jessica Keil – Stefan Gridling Bronze Age in Tyrol. Two complementary case studies
30 May, 14:30 CEST Petr Hejhal – Pavel Drnovský Archeologie novověkého vojenství