Úvod

CZAD – Archeobotanická databáze ČR - je databáze archeobotanických analýz z území České republiky. Databázi v současné době spravuje Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.. Pro ukládání dat do databáze byl použit archeobotanický databázový program ArboDat a ArboDatMulti. Na tvorbě CZAD se podíleli: Dagmar Dreslerová, Dana Křivánková, Adéla Pokorná, Petr Kočár, Věra Čulíková, Veronika Komárková, Alex Bernardová, Jitka Kosňovská, Zdeněk Vaněček, Jaromír Beneš, Zdeněk Tempír, Kristýna Kuncová, Kristýna Eliášová, Pavla Žáčková, Iva Kůrková a Veronika Dlouhá. Vkládání dat probíhalo od července 2009 do prosince 2011. Během dalších let bude probíhat sběr dat od dobrovolných přispěvatelů a vždy jednou za rok bude databáze aktualizována.

Tyto internetové stránky umožňují přístup k základním datům o jednotlivých archeobotanických výzkumech v České republice (autor botanického určení, archeologická datace, typ lokality, počet analyzovaných semen/plodů, počet nalezených rostlinných taxonů). Aby byla zaručena ochrana dat jednotlivých autorů, jsou pro vyhledávání podle taxonů (čeleď/rod/druh) dostupná pouze publikovaná data.

Práce na databázi CZAD byla součástí mezinárodního grantového projektu Akademie věd České republiky M300020902 - "Archeobotanická databáze ArboDat: Zapojení Archeologického ústavu AVČR do evropské sítě pracovišť sdílejících databázový program ArboDat a jeho využití k vědeckým účelům“. Na projektu se podílel Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., a Archeobotanické oddělení Archeologického ústavu Hessenska , Archäobotanik, Wiesbaden, Německo ve spolupráci s Department Archéozoologie-Archéobotanique, CNRS, Paris, Francie.

Literatura

  • A. Kreuz , E. Schäfer (2002): A new archaeobotanical database programme. Vegetation History and Archaeobotany 11, 177-179.
  • A. Pokorná, D. Dreslerová, D. Křivánková (2011): Archaeobotanical Database of the Czech Republic, an Interim Report. Interdisciplinaria Archaeologica - Natural Sciences in Archaeology (IANSA) 1/II, 49-53.

Kontakt

Dagmar Dreslerová
Adéla Pokorná
Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i.
Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie
Letenská 4
118 01, Praha 1

E-mail:
D. Dreslerová dreslerova@arup.cas.cz
A. Pokorná pokorna@arup.cas.cz