CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail PK-KOLIN_ne.vyp

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Bromus arvensis Poaceae sveřep rolní ne.vyp zuhel. 17 0 lokality
Bromus hordeaceus Poaceae sveřep měkký ne.vyp zuhel. 15 0 lokality
Bromus sterilis Poaceae sveřep jalový ne.vyp zuhel. 9 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina ne.vyp zuhel. 1663 0 lokality
Digitaria sanguinalis Poaceae rosička krvavá ne.vyp zuhel. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná ne.vyp zuhel. 24 0 lokality
Lens culinaris Fabaceae čočka kuchyňská ne.vyp zuhel. 4 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník ne.vyp zuhel. 8 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec ne.vyp zuhel. 20 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý ne.vyp zuhel. 1 0 lokality
Polygonum arenastrum Polygonaceae truskavec obecný ne.vyp zuhel. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý ne.vyp zuhel. 1 0 lokality
Stipa pennata agg. Poaceae kavyl ivanův ne.vyp zuhel. 48 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka ne.vyp zuhel. 473 0 lokality
Triticum monococcum Poaceae pšenice jednozrnka ne.vyp zuhel. 59 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob ne.vyp zuhel. 1 0 lokality