CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail EO-OPA1MAJ_rstred

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní rstred nezuh. 1 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda rstred nezuh. 100 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice rstred nezuh. 8 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná rstred nezuh. 1 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha rstred nezuh. 7 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná rstred nezuh. 5 0 lokality
Galeopsis sp. Lamiaceae konopice rstred nezuh. 73 0 lokality
Galeopsis speciosa Lamiaceae konopice sličná rstred nezuh. 7 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní rstred nezuh. 4 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý rstred nezuh. 2 0 lokality
Malus sylvestris Rosaceae jabloň lesní rstred nezuh. 2 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá rstred nezuh. 2 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rstred nezuh. 3 0 lokality
Persicaria hydropiper Polygonaceae rdesno peprník rstred nezuh. 1 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník rstred nezuh. 53 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec rstred nezuh. 10 0 lokality
Persicaria minor Polygonaceae rdesno menší rstred nezuh. 6 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí rstred nezuh. 6 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna rstred nezuh. 100 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) rstred nezuh. 6 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) rstred nezuh. 2 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý rstred nezuh. 13 0 lokality
Rubus idaeus/fruticosus Rosaceae ostružiník křovitý/maliník rstred nezuh. 81 0 lokality
Rumex acetosa Polygonaceae šťovík kyselý rstred nezuh. 6 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý rstred nezuh. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní rstred nezuh. 4 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá rstred nezuh. 8 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka rstred nezuh. 2 0 lokality