CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail EO-OLO KUP_vs.1

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Arctium lappa Asteraceae lopuch větší vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá vs.1 nezuh. 126 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Atriplex prostrata Chenopodiaceae lebeda hrálovitá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Carex acutiformis Cyperaceae ostřice ostrá (kalužní) vs.1 nezuh. 6 0 lokality
Carex muricata agg. Cyperaceae ostřice měkkoostenná aggr. vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí vs.1 nezuh. 38 0 lokality
Carex riparia Cyperaceae ostřice pobřežní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Carex vesicaria Cyperaceae ostřice měchýřkatá vs.1 nezuh. 22 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Cirsium sp. Asteraceae pcháč vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Eleocharis ovata Cyperaceae bahnička vejčitá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Euphorbia dulcis Euphorbiaceae pryšec sladký vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vs.1 nezuh. 8 0 lokality
Fallopia dumetorum Polygonaceae opletka křovištní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný vs.1 nezuh. 24 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Moehringia trinervia Caryophyllaceae mateřka trojžilná vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník vs.1 nezuh. 30 0 lokality
Potentilla argentea Rosaceae mochna stříbrná vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Potentilla recta Rosaceae mochna přímá vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) vs.1 nezuh. 6 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň vs.1 nezuh. 21 0 lokality
Prunus cerasus Rosaceae třešeň višeň (višeň) vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký vs.1 nezuh. 6 0 lokality
Ranunculus flammula Ranunculaceae pryskyřník plamének vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Ranunculus lingua Ranunculaceae pryskyřník velký vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vs.1 nezuh. 37 0 lokality
Reseda lutea Resedaceae rýt žlutý vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vs.1 nezuh. 13 0 lokality
Vitis sylvestris Vitaceae réva lesní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná vs.1 nezuh. 1 0 lokality