CZAD
Archaeobotanical database of Czech Republic

Data - EO-OPA KOL

locality institution excav. years references taxa map
Kolářská ul. ARÚ Brno 1987 references taxa map
parish archeologist botanist arch. dating kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
OPAVA - MĚSTO Kouřil Opravil Post-Medieval 0 0 4680 37 taxa EO-OPA KOL
OPAVA - MĚSTO Kouřil Opravil Hith Middle Ages 0 0 20016 166 taxa EO-OPA KOL