CZAD
Archaeobotanical database of Czech Republic

Data - EO-JAKTAR

locality institution excav. years references taxa map
jaktařská brána ARÚ Brno 1982 references taxa map
parish archeologist botanist arch. dating kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
OPAVA - MĚSTO Kouřil Opravil Post-Medieval 0 0 115566 122 taxa EO-JAKTAR
OPAVA - MĚSTO Kouřil Opravil Hith Middle Ages 0 0 92 22 taxa EO-JAKTAR