Metalografie ve službách archeologie

Svazek shrnuje současný stav a poznatky metalografického výzkumu železných archeologických nálezů ze severních a severovýchodních Čech, které byly doposud po této stránce prakticky neznámé (na rozdíl od artefaktů z jiných částí Čech). Jádro práce tvoří kapitoly věnované rozborům zpravidla středověkých výkovků, rozšiřujících obzor poznání tehdejší kovářské techniky. Pojednána je i samotná teorie metalografie aplikovaná při výzkumu výkovků z archeologických kontextů.