další produkce pracovníků ARÚ AV ČR, Praha

• Autor:
Žegklitz, Jaromír ed.
• ISBN:
bez ISBN
• Vydavatel:
Archaia Praha o.p.s.
• Rok vydání:
2006
• Počet stránek:
412 s. s obr. a tab.
• Jazyk publikace:
anglicky, rés. čes. a něm.
• Autor:
Klápště, J.
• ISBN:
80-7106-175-1
• Vydavatel:
Nakladatelství Lidové noviny
• Rok vydání:
2006
• Počet stránek:
624
• Jazyk publikace:
česky
• Autor:
Kuna, M. (ved. kol.)
• ISBN:
• Vydavatel:
Academia
• Rok vydání:
2004
• Počet stránek:
cca 400 str. textu, 200 obr. a plánů, 40 bar. obr.
• Jazyk publikace:
Krátké angl. resumé
• Autor:
Hošek, J.
• ISBN:
60-86124-40-1
• Vydavatel:
Praha: Archeologický ústav AV ČR; Liberec: Technická univerzita
• Rok vydání:
2003
• Počet stránek:
252 s. s obr.
• Jazyk publikace:
rés. angl.