Publikace

Ruralia

The Jean-Marie Pesez Conferences on Medieval Rural Archaeology

The International Association for the Archaeology of Medieval Villages and the Rural Milieu. A presentation of current problems in rural archaeology from a range of participating countries, strengthening the exchange of knowledge in, and the multifaceted development of, archaeologically comparable studies, and making archaeological results available to other scientific disciplines.

RURALIA I.-V. were published by the Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Letenská 4, CZ 118 01, Prague, Czech Republic.

Detail publikace

 

Výzkumy v Čechách

Výzkumy v Čechách (původně Bulletin Záchranného Oddělení, odtud zkratka BZO). Publikace zahrnuje krátké informace o archeologických výzkumech a nálezech na území Čech. Vychází od r. 1963 v ročních či dvouletých intervalech a shrnuje údaje došlé do ARÚ v příslušném období. Od ročníku 1988/89 (vyšlo 1992) jde o automatický editovaný výstup z Archeologické databáze Čech, který je v určité míře doplňován i obrázky a plánky. Součástí každého ročníku jsou rejstříky a mapy. V rámci Výzkumů v Čechách vycházejí i retrospektivní regionální soupisy dat (např. Strakonicko 1994-98), případně soubory dat z ucelených terénních projektů (např. povrchový průzkum povodí Vinořského potoka v letech 1986-90).

Detail publikace

 

1 2
Další