Pokyny pro autory

Archeologické rozhledy jsou recenzovaný časopis. Příspěvky akceptované redakční radou procházejí recenzním řízením, jehož výsledek slouží k formulaci vyjádření redakce. Za věcný obsah příspěvků odpovídá autor. Redakce přijímá pouze příspěvky v definitivní podobě, s veškerou a kvalitní dokumentací.

AR tisknou články v češtině, angličtině, němčině a slovenštině. Nezbytnou součástí každého českého či slovenského článku je max. dvoustránkový souhrn pro překlad nebo dvou- až čtyřstránkový cizojazyčný souhrn, dále abstrakt postihující cíl práce, a to v rozsahu 7-12 řádků, 5-7 klíčových slov a kompletní kontaktní adresy všech autorů. Příspěvky odevzdané v angličtině či němčině musejí být doprovázeny českým abstraktem. Očíslované popisky k obrázkům, grafům a tabulkám připojte za text, resp. za bibliografii příspěvku (nikoli do vlastního textu či do grafických příloh).

Je třeba dodržovat zavedený způsob citací. Při citacích prací dvou autorů v textu prosíme uvést obě jména, při citacích prací tří a více autorů použijte první jméno a zkratku et al.; v závěrečné bibliografii je však nutno uvést všechny autory dotyčné citace. U monografií a sborníků je v bibliografii nutno uvést místo vydání a vydavatele (např. Cambridge: Cambridge Archaeological Press). Pokud jsou používány zkratky, je nutné připojit jejich seznam s vysvětlením. Týká-li se článek určité lokality, musí být vybaven mapkou ČR s příslušnou lokalizací, vloženou na vhodné místo (nejlépe do rohu) v některém z prvních obrázků; mapka je k dispozici na těchto internetových stránkách AR.

Při tvorbě obrazových příloh je platný formát 126 x 195 mm, na což je nutno pamatovat zejména při tvorbě digitalizovaných příloh. Nezapomeňte, že po zmenšení předlohy do formátu AR nesmí výška písmen klesnout pod 1,5 mm, při počítačovém zpracování obrázků dbejte rovněž na dostatečnou sílu čar. Mapy, plány a kresby musejí být opatřeny grafickým měřítkem. Grafy prosíme ve formátech .PDF, .TIFF, .EPS, nikoli však .XLS. Nevkládejte obrázky do textu. Přílohy jsou přijímány pouze očíslované a s jednotným označením dle jména autora, ev. lokality, ve formátech .TIFF, .EPS, .AI, .PSD, .JPG, v rozlišení min 500 DPI. Redakce nepřijímá obrázky ve formátu .DOC.

Pokud si autor nepřeje, aby jeho práce byla po vytištění zařazena na tyto internetové stránky AR, je třeba sdělit nesouhlas písemně redakci. Děkujeme za dodržování těchto zásad, které urychlí cestu Vašeho textu na stránky AR.