Číše s choboty v kontextu gotického a renesančního skla v Čechách a na Moravě / Claw beakers in the context of Gothic and Renaissance glass in Bohemia and Moravia

Název / Title: Číše s choboty v kontextu gotického a renesančního skla v Čechách a na Moravě / Claw beakers in the context of Gothic and Renaissance glass in Bohemia and Moravia
Autor / Author: Hedvika Sedláčková – Jan Musil – Petr Kubín – Jaroslav Podliska – Dana Rohanová – Pavel Staněk – Kateřina Vaďurová
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIV, 2022: 275–290
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2022.11
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Skleněné číše s choboty, prakticky nepoužitelné, tvoří nečetnou skupinu mezi nálezy skla ve střední Evropě 15.–17. století. Tento příspěvek je věnován zejména novým nálezům ze sídlištních lokalit v České republice. Analýza chemického složení skel číší s choboty ukazuje na shodu některých exemplářů se složením skla vyráběného v českých sklárnách, složení skla dalších číší odpovídá okruhu skláren v Tyrolsku nebo severních Alpách a produkci skláren v západní části Německa.

Glass claw beakers, practically unusable vessels, make up a small group among glass finds in central Europe in the 15th–17th century. This article deals mainly with new finds from settlement sites in the Czech Republic. An analysis of the chemical composition of the glasses of claw beakers reveals that some specimens have the same composition of glass produced in Bohemian glassworks, while the composition of the glass of other beakers corresponds to glassworks in Tyrol or the northern Alps and the production of glassworks in the western part of Germany.

Klíčová slova / Key words:
sklo – číše s choboty – středověk – renesance – střední Evropa – technologie – kuriozity
glass – claw beakers – Middle Ages – Renaissance – central Europe – technology – curiosity