Nové publikace / New publications

Název / Title: Nové publikace / New publications
Autor / Author:
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXII, 2021: 142-160
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.5
Typ / Type: Recenze (česky) / Reviews (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Recenzované publikace / Reviewed publications:
Jaromír Beneš – Václav Vondrovský – Michaela Ptáková – Lenka Kovačiková – Petr Šída: The Neolithic site of Hrdlovka. (rec. M. Končelová)

Kryštof Derner a kol.: Středověké hornictví a hutnictví na Přísečnicku ve středním Krušnohoří. Mittelalterliche Bergbau und Hüttenwesen in der Region Preßnitz im mittleren Erzgebirge. (rec. K. Nováček)

Radek Bláha – Jiří Slavík: Hrad v Hradci Králové. (rec. J. Kypta)

Der Erdstall. Fachzeitschrift für Erdstallforschung und Montanarchäologie 46, 2020. (rec. J. Unger)

Miloš Hlava: Archeolog a jeho sbírka. Josef Antonín Jíra a archeologické muzeum na Hanspaulce. (rec. J. Kypta)

Tereza Jošková – Michaela Langová – Jan Jílek (eds.): Mikulovice. Život na hraně. (rec. Z. Beneš)

Tomáš Klír: Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku. Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí. (rec. J. Kypta)

Alan K. Outram – Amy Bogaard: Subsistence and Society in Prehistory. (rec. S. Boriová)

Jan Štětina – Dalibor Janiš a kol.: Tvrz Kurovice. Stavební vývoj, historie a archeologie šlechtického sídla na pomezí tvrze a hradu. (rec. J. Kypta)