Nové publikace / New publications

Název / Title: Nové publikace / New publications
Autor / Author:
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIII, 2021: 643-649
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.20
Typ / Type: Recenze (česky) / Reviews (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Recenzované publikace / Reviewed publications:
Johannes Preiser-Kapeller: Der Lange Sommer und die Kleine Eiszeit. Klima, Pandemien und der Wandel der Alten Welt von 500 bis 1500 n. Chr. (rec. Martin Šenk)

Irena Loskotová – Zdeněk Schenk: Gotické, renesanční a raně barokní kachle Přerovska. Dávné příběhy zobrazené v reliéfech kachlových kamen. Výběrový katalog. (rec. Jan Kypta)

John K. Mccarthy – Jonathan Benjamin – Trevor Winton – Wendy Van Duivenvoorde (eds.): 3D Recording and Interpretation for Maritime Archaeology. (rec. Vojtěch Zábojník)

Radim Vrla – Dalibor Janiš a kol.: Hrad Křídlo. Stavební vývoj, historie a archeologie zříceniny šlechtického sídla v Hostýnských vrších. (rec. Jan Kypta)