Nové publikace / New publications

Název / Title: Nové publikace / New publications
Autor / Author:
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXIII, 2021: 492-504
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.15
Typ / Type: Recenze (česky) / Reviews (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Recenzované publikace / Reviewed publications:

Laura Coltofean-Arizancu – Bisserka Gaydarska – Uroš Matić (eds.): Gender stereotypes in archaeology: a short reflection in image and text. (rec. J. Kolář)

Jiří Škabrada a kol.: Lidová architektura v jižních Čechách. (rec. J. Kypta)

Ladislav Čapek – Rudolf Procházka – Lenka Sedláčková (eds.): Trojí život středověké keramiky. Katalog k výstavě. (rec. J. Unger)

Rudolf Procházka – Adéla Balcárková – Miriam Nývltová Fišáková – Antonín Přichystal: Přerov, Horní náměstí č.p. 19, 20. Otázky prostorového vývoje lokality a možnosti poznání socioekonomického profilu jejích obyvatel v 9.–12. století. (rec. J. Unger)

Jakub Sawicki: Dress Accessories from Prague, c. 1200 – c. 1800. (rec. J. Kypta)