Nové publikace / New publications

Název / Title: Nové publikace / New publications
Autor / Author:
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXII, 2021: 293-312
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.10
Typ / Type: Recenze (česky) / Reviews (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Recenzované publikace / Reviewed publications:
Petr Šída – Petr Pokorný (eds.): Mezolit severních Čech III. Vývoj pravěké krajiny Českého ráje: Vegetace, fauna, lidé. (rec. M. Oliva)

Jarmila Čiháková – Martin Müller: Malostranská rotunda svatého Václava v Praze. (rec. J. Kypta)

Luděk Galuška – Věra Hochmanová-Vávrová – Vilém Hrubý – Jiří Mitáček: Uherské Hradiště – Sady. 500 let křesťanství ve střední Evropě. I. Katalog pohřebiště. Hroby z 9. století až začátku 13. století. (rec. J. Unger)

Zdeněk Klanica – Blanka Kavánová – Pavel Kouřil – Šimon Ungerman: Mikulčice – Die Nekropole an der dreischifigen Basilika. (rec. J. Unger)

Volodymyr Koloda – Serhiy Gorbanenko: Agriculture in the Forest-Steppe Region of Khazaria. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450. (rec. M. Šenk)

Hartmut Kühne (Hrsg.): Pilgerspuren. Wege in den Himmel. Von Lüneburg an das Ende der Welt. (rec. J. Kypta)

Jiří Lukas: Hromadný nález denárů z konce 10. století z Chýště (okr. Pardubice). Denier hoard dating back to the end of the 10th century and found in Chýšť (Pardubice district). (rec. J. Kypta)

Jiří Militký – Filip Hradil – Aleš Knápek – Vlastimil Novák – Kamil Smíšek – Erik Vilimec: Poklad mincí z doby třicetileté války z Horních Rápotic. (rec. J. Kypta)

Jiří Pajer: Sídla novokřtěnců na Moravě. (rec. J. Kypta)

Romana Rosová a kol.: Dějiny obcí Holasovice, Loděnice, Štemplovec, Kamenice. (rec. J. Kypta)

Petr Schneider: Levínská Olešnice. Nález mincí ze 13. století. (rec. J. Kypta)

Petr Zajíček – Martin Oliva – Petr Kostrhun: Karel Absolon. Objevitel, manažer, vědec. (rec. J. Kypta)