Nové publikace / New publications

Název / Title: Nové publikace / New publications
Autor / Author:
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXII, 2020: 291-307
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2020.10
Typ / Type: Recenze (česky) / Reviews (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Recenzované publikace / Reviewed publications:
Milan Lička: Osídlení z mladší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně. S příspěvky J. Beneše, V. Čulíkové, R. Kyselého a E. Opravila. (rec. M. Končelová)

Michael Overbeck: Die Gießformen in West- und Süddeutschland (Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern). Mit einem Beitrag von Albrecht Jockenhövel: Alteuropäische Gräber der Kupferzeit, Bronzezeit und älteren Eisenzeit mit Beigaben aus dem Gießereiwesen (Gießformen, Düsen, Tiegel). (rec. L. Jiráň)

Dějiny staveb 2019. Sborník vybraných referátů z konference v Plasích konané ve dnech 5. 4. – 7. 4. 2019. (rec. J. Kypta)

Petr Elbel – Libor Jan – Jiří Jurok a kol.: Z počátků husitské revoluce. K výročí svěcení husitských kněží na Lipnici v roce 1417. (rec. J. Kypta)

Der Erdstall. Fachzeitschrift für Erdstallforschung und Montanarchäologie 45, 2019. (rec. J. Unger)

Mária Hudáková – Matúš Hudák – Juraj Timura a kol.: Archeologický výskum v polohe Hozelec-Dubina (rec. J. Unger)

Václav Matoušek – Milan Sýkora (eds.): Válečné události 17.–19. století z interdisciplinární perspektivy. (rec. J. Kypta)

Zbyněk Moravec: Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě. (rec. J. Kypta)

Giulio Palumbi – Isabella Caneva (eds.): The Chalcolithic at Mersin-Yumuktepe. Level XVI Reconsidered. (rec. J. Řídký)

Maria Windholz-Konrad: Urnenfelderzeitliche
Mehrstückhorte aus dem Salzkammergut zwischen Ödensee und Hallstättersee. (rec. D. Vích)