Nové publikace / New publications

Název / Title: Nové publikace / New publications
Autor / Author:
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXI, 2019: 138-152
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2019.7
Typ / Type: Recenze (česky) / Reviews (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Recenzované publikace / Reviewed publications:
Elisabeth Nowotny: Thunau am Kamp – Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf der Oberen Holzwiese. Mit Beiträgen von Karina Grömer, Martin Ježek, Mathias Mehofer, Erich Nau, Gabriela Ruß-Popa und Sirin Uzunoglu-Obenaus. (rec. J. Macháček)

Przemysław Nocuń (red.): Wieża książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań. Podsumowanie na 700-lecie budowy obiektu. (rec. J. Kypta)

Jörg Ansorge – Torsten Rütz: Quartier 17. Archäologische und bauhistorische Zeugnisse der Stralsunder Stadtgeschichte. (rec. J. Kypta)

Martin Furholt: Das ägäische Neolithikum und Chalkolithikum. Transformationen sozialer Handlungsmuster in Anatolien und Griechenland zwischen 6500 und 4000 v. Chr. (rec. P. Burgert)

Simon Hardmaier: Altreu im Mittelalter. Eine Stadtwüstung im Kanton Solothurn. (rec. J. Unger)

Kamil Podroužek: Člověk a pískovec. Tři případové studie osídlení pískovců s teoretickým úvodem o metodě formální analýzy archeologizovaných staveb. (rec. J. Kypta)

Joanna Pyzel: Kultury pamięci, kultury zapomienia. Osady pierwszych rolników w percepci młodszych ugrupowań naddunajskich. Studium wybranych przypadków. (rec. P. Burgert)

Petr Žákovský – Zdeněk Schenk: Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. Zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války. (rec. J. Kypta)