Nové publikace / New publications

Název / Title: Nové publikace / New publications
Autor / Author:
Zdrojový dokument / Source: Archeologické rozhledy LXXI, 2019: 327-342
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0323-1267 (print); 2570-9151 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2019.13
Typ / Type: Recenze (česky) / Reviews (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Recenzované publikace / Reviewed publications:
Jaroslav Řídký – Petr Květina – Petr Limburský – Markéta Končelová – Pavel Burgert – Radka Šumberová: Big Men or Chiefs? Rondel builders of Neolithic Europe. (rec. M. Oliva)

Jiří Pajer: Nové studie o novokřtěncích. (rec. J. Kypta)

Pavel Drnovský: Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech. Každodennost ve středověku pohledem archeologie. (rec. J. Unger)

Stanislav Grigoriev: Metallurgical Production in Northern Eurasia in the Bronze Age. (rec. L. Malaníková)

Danica Staššíková-Štukovská (zost.): Historické sklo. Multidisciplinárne o historickom skle III. (rec. D. Frolíková)

Hans-Georg Stephan (Hrsg.): Keramik und Töpferei im 15./16. Jahrhundert. Beiträge des 47. Internationalen Symposiums für Keramikforschung vom 8. bis 12. September 2014 in der Lutherstadt Wittenberg. (rec. J. Kypta)

Věra Šlancarová: Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy. (rec. J. Unger)

Kateřina Volfová: Hrnčířská pec s keramickou klenbou nalezená v Hořicích. (rec. P. Drnovský)

Katharine Walker: Axe-heads and Identity. An investigation into the roles of imported axe-heads in identity formation in Neolithic Britain. (rec. P. Burgert)