Středověké textilní a barvířské technologie. Soubor textilních fragmentů z odpadních vrstev z Nového Města pražského

700 Kč Cena s DPH
609 Kč Cena bez DPH

V monografii rozdělené do celkem 14 kapitol je prezentováno podrobné vyhodnocení souboru středověkých textilií, zasazeného do rámce celkových znalostí o středověkém textilním a barvířském řemesle. Součástí publikace je bohatý obrazový doprovod dokumentující všechny důležité položky popisované v textu a rovněž tabulkový katalog všech 1593 zpracovaných textilních fragmentů. V textech jednotlivých kapitol zaměřených postupně na textilie z vlněných, hedvábných a rostlinných vláken, na textilní výrobní postupy a na barvířské řemeslo, jsou vyhodnocena všechna dosud získaná data z textilně technologického průzkumu, optické mikroskopie, elektronové mikroskopie, spektrofotometrie, rentgenové fluorescence, radiokarbonového datování, kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Značná pozornost je věnována zachovaným krejčovským detailům, které jsou detailně popsány a fotograficky dokumentovány.

Další informace

Autor: Březinová, Helena - Kohout, David et al.
ISBN: 978-80-87365-91-5
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2016
Počet stránek: 461 s., obr., tab., foto.
Jazyk publikace: česky, anglické resumé