Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě

456 Kč Cena s DPH
397 Kč Cena bez DPH

Komplexní zpracování starého a nového výzkumu obou lokalit. Práce navazuje na knihu B. Nechvátal, Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum, Praha 2004.

Další informace

Autor: Nechvátal, Bořivoj et al.
ISBN: 978-80-87365-23-6
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR Praha v.v.i.
Rok vydání: 2009
Počet stránek: 432 s. s obr. a tab
Jazyk publikace: angl. a něm. resumé