Průvodce archeologií Prahy. Památky známé, neznámé i skryté

250 Kč Cena s DPH
217 Kč Cena bez DPH

Druhé vydání knihy, která se setkala s mimořádným ohlasem u odborné i široké veřejnosti. Praha, zejména její historické centrum, skrývá pod současným povrchem výjimečné doklady svého více než tisíciletého vývoje. Odhalování pražské minulosti se věnují archeologové již téměř celé století, nicméně výsledky jejich práce v řadě případů zůstávají nepublikovány nebo jsou rozptýleny v množství odborných publikací.

Kolektiv odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají archeologickým výzkumem Prahy, připravil průvodce, který zájemce o poznání její minulosti, provází po nejvýznamnějších středověkých i některých novověkých památkách, nálezech a archeologických nalezištích na území hlavního města. Zaměřen je především na oblast jeho historického jádra, dnešní Pražskou památkovou rezervaci, která je na archeologické doklady vývoje Prahy nejbohatší a to od jejích počátků až po období markantních proměn velkoměsta v době moderní. Formou krátkých medailonků je čtenáři předložen často i poprvé souhrn současných vědomostí k vybraným obecnějším tématům, jakými jsou např. otázky středověkého stavitelství, pohřbívání, řemesel či každodenního života jejích obyvatel. Právě tyto poznatky jsou jedním z nejcennějších výsledků soustavného studia archeologických pramenů uložených v podzemí města zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kniha má svůj odraz také v internetovém portálu www.praha-archeologicka.cz.

Další informace

Autor: Boháčová, Ivana – Podliska, Jaroslav a kol.
ISBN: 978-80-7581-008-3 - 2. upravené vydání
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Národní památkový ústav
Rok vydání: 2018
Počet stránek: 335 str., obr.
Jazyk publikace: česky, anglické resumé