Praha archeologická. Archaeologica Pragensia – Supplementum 3

495 Kč Cena s DPH
430 Kč Cena bez DPH

Praha archeologická přináší informace o širokém spektru témat, kterým se věnuje pražská archeologie. Je členěna do několika kapitol, které se soustředí na problematiku památkové péče, otázky studia kulturněhistorického vývoje na území Prahy i metodiku výzkumu. Velká pozornost je kladena na oblast interdisciplinárního studia, které má v Praze dlouhodobou tradici a je svázáno již s počátky systematického studia archeologických pramenů Prahy a péče o ně v meziválečném období.

Další informace

Autor: Boháčová, Ivana - Šmolíková, Miroslava
ISBN: 978-80-87828-19-9
Vydavatel: Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha
Rok vydání: 2016
Počet stránek: 383 s., obr., tab., foto.
Jazyk publikace: česky, anglické resumé