Památky archeologické – Supplementum 20. – Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen

415 Kč Cena s DPH
361 Kč Cena bez DPH

Práce se zabývá pravěkým kulturním souvrstvím jako druhem archeologického pramene. V první části shrnuje historii a dosavadní výsledky výzkumu pravěkých a raně středověkých kulturních souvrství zejména na území Čech, sumarizuje a zobecňuje získané poznatky. Ve druhé části obrací pozornost ke vztahu kulturní vrstvy a mikroreliéfu terénu, a to jak na základě analýzy dosavadních publikací, tak na konkrétním příkladu z Prahy 9 – Miškovic.

Třetí část je věnována analýze detailního výzkumu pravěkého kulturního souvrství zejména z mladší a pozdní doby bronzové v Praze 10 – Záběhlicích v roce 2001.
Práce je metodologicky zaměřena. Upozorňuje na paradigmaticky podmíněný přezíravý vztah k tomuto druhu archeologického pramene a z toho vyplývající nedostatky v terénním výzkumu i následná interpretační rizika.

 

Ke stažení: Obsah – Inhalt – Contents (PDF)

Další informace

Autor: Ernée, Michal
ISBN: 978-80-86124-91-9
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR
Rok vydání: 2008
Počet stránek: 162 s. s obr.,
Jazyk publikace: res. německy