Neolitické sídliště v Bylanech – základní databáze

228 Kč Cena s DPH
198 Kč Cena bez DPH

Publikace shrnuje metody a dokumentaci, které byly uplatněny při zpracování a vyhodnocování archeologického materiálu z neolitické lokality Bylany u Kutné Hory. Předkládá velký soubor informací o vlastních archeologických pramenech a jejich formálních, symbolických i prostorových vlastnostech. Za dobu čtyřiceti let trvání archeologického výzkumu v Bylanech se těchto informací podařilo shromáždit obrovské množství, a proto se ukázalo potřebné vytvořit centrální systém umožňující efektivní využití evidovaných dat. To by měla splňovat tato metadatová příručka spolu s kompaktní sestavou zahrnující databázi, obrazovou dokumentaci a mapu GIS, které jsou publikovány na přiloženém digitálním nosiči dat.

Další informace

Autor: Květina Petr - Pavlů, Ivan
ISBN: 978-80-86124-67-4
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2007
Počet stránek: 79 s. s obr. a tab. + CD
Jazyk publikace: česky a anglicky