Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku

207 Kč Cena s DPH
180 Kč Cena bez DPH

Práce shrnuje výsledky archeologických výzkumů vně opevněného areálu raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou, trvajících více než jedno století. Podává přehled nálezových situací a nálezů hmotné kultury, klíčových pro vývoj lokality. Na základě archeologické analýzy a rekonstrukce životního prostředí vycházející z paleobotanických výzkumů byly vymezeny oblasti významné pro ekonomiku tohoto raně středověkého centra a studovány jeho vztahy se zázemím.

 

 

Další informace

Autor: Mařík, Jan
ISBN: 978-80-7308-270-3, 978-80-86124-96-4
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Rok vydání: 2009
Počet stránek: 283 s. s obr. a tab
Jazyk publikace: angl. resumé