Krajinou archeologie, krajinou skla

500 Kč Cena s DPH
455 Kč Cena bez DPH

Publikace prezentuje ve třech tematických blocích moderní přístupy archeologického a sklářského studia. První představuje výsledky archeologických výzkumů, archivních studií a zpracování nálezových souborů spojených se severozápadními Čechami. Druhá část je věnována sklárnám, pecím a příslušnému zařízení, jejich identifikaci v terénu a historickým dokladům o jejich provozu. Třetí část představuje eleganci a barvu skleněných výrobků, typologii a chronologii širokého spektra artefaktů a výsledky jejich vědeckých analýz. Chronologický rámec knihy sahá od doby laténské ve 2. a 1. století př. n. l. až do 20. století a geografickým rámcem je střední a východní Evropa s exkurzemi do Středomoří a na Blízký východ. Publikace dokumentuje nutnost multidisciplinárního přístupu k modernímu archeologickému výzkumu, zejména při studiu skla a výroby skla. Prezentována je práce s archeologickými a historickými prameny včetně ikonografie a heraldiky, archeometrické a technologické problémy a aplikace dendrochronologie a magnetometrie. Zahrnuta je také bibliografie Evy Černé, které je publikace věnována.

Další informace

Autor: Tomková, Kateřina - Venclová, Natalie (Eds.)
ISBN: 978-80-7581-024-3, 978-80-86531-22-9
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Ústav archeologické a památkové péče severozápadních Čech
Rok vydání: 2020
Počet stránek: 344 s., CD
Jazyk publikace: anglicky, česky. německy