Castrum Pragense 7/2 – Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.2

322 Kč Cena s DPH
322 Kč Cena bez DPH

Publikace formou katalogu zpřístupňuje poznatky o středohradištních pohřebištích poslední třetiny 9. až počátku 11. století ze severního a západního předpolí Pražského hradu s akcentem na genezi vzniku jednotlivých fondů. Její součástí je též katalog novověkého pohřebiště u Jízdárny (17. stol.) a soubor příspěvků hodnotících antropologický materiál ze studovaných pohřebišť.

Další informace

Autor: Tomková, Kateřina (ed.)
ISBN: 80-86124-56-8
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR
Rok vydání: 2006
Počet stránek: 282 s. s tab. a obr. v textu
Jazyk publikace: res. něm.