Archeologie pravěkých Čech – Svazek 6: Venclová, Natalie (ed.) et al.: Doba halštatská

415 Kč Cena s DPH
377 Kč Cena bez DPH

Další informace

Autor: Venclová, Natalie (ed.)
ISBN: 978-80-86124-79-7
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2008
Počet stránek: 173 s. s obr.
Jazyk publikace: česky