Oddělení terénní archeologie

Oddělení se zabývá terénními archeologickými výzkumy v regionech, které jsou dlouhodobě cílem odborného zájmu Archeologického ústavu AV ČR Praha (zejména Slánsko, Mělnicko, východní okraj Prahy a další). Zaměřuje se zejména na metodiku terénních výzkumů, přípravnou fází těchto výzkumů, jejíž součástí je např. i detektorová prospekce a povrchový průzkum a tvorbou závěrečných nálezových zpráv. Významnou činností oddělení je také zpracovávání „studií archeologických rizik“ pro stavebníky na kterékoliv území v rámci celé České republiky.

Členové oddělení:
Vedoucí oddělení: Mgr. Drahomíra Malyková, Ph.D.
Zástupce: Mgr. Michaela Mácalová

Bc. Tomáš Bek
Mgr. David Daněček
Mgr. Daniel Dvořáček
PhDr. Drahomíra Frolíková, Ph.D.
Mgr. Miroslav Kraus
Mgr. Monika Psohlavcová (Pecinovská) – MD
Radek Moureček – technik
Petr Švach – správce základny Závist
Bc. Lucie Žegklitzová