Oddělení přírodních věd a archeometrie

Hlavním výzkumným tématem oddělení přírodních věd a archeometrie je vztah člověka k přírodním zdrojům, proces jejich získávání, přetváření a kulturně-ekonomické důsledky, které z těchto procesů vyplývají pro lidskou společnost v různých obdobích, prostředích a ekonomikách (lovecko-sběračských, zemědělských, pasteveckých atd.). V rámci těchto otázek jsou pro nás klíčová období kulturně ekonomických změn, kdy se mění subsistenční strategie (např. lov a sběr v zemědělství, změny v ekonomických strategiích), nebo se etablují nové materiály (např. kamenné suroviny, kovy, sklo). Řešené problémy zahrnují strategie obživy, intra- a inter-kulturní kontakty, mobilitu artefaktů i živých jedinců a proměny přírodního prostředí. Nedílnou součástí studia jsou technologické postupy, otázky základní i pokročilé produkce a distribuce živin, surovin, artefaktů, ale i idejí a know-how.

Členové oddělení
Vedoucí oddělení: Mgr. Alžběta Frank Danielisová Ph.D.
Zástupce vedoucí: PhDr. Helena Březinová Ph.D., Prof. Mgr. Viktor Černý Dr.

Ludmila Barčáková Dis.
Daniel Bursák
Eva Černá
Radka Černochová
Martina Čížková
Mgr. Bc. Kristína Éderová
Ing. Jiří Hošek Ph.D.
Mgr. et Mgr. Kapustka Katarina (mateřská dovolená)
Mgr. Petr Kočár Ph.D.
René Kyselý
Mgr. Barbora Machová
Jiří Militký
Kamila Moravcová (mateřská dovolená)
Mgr. Estelle Ottenwelter
Mgr. Adéla Pokorná
Vendula Skřivánková
Barbora Strouhalová
Ljuba Svobodová
Olga Trojánková
Petr Tříska
Natalie Venclová
Mgr. Eliška Zazvonilová