Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny

Aktivity oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny jsou zaměřeny na témata související s krajinou a jejím využitím jako archeologického pramene. Oddělení se zabývá utvářením a funkcemi krajiny v minulosti, sídelní historií v dlouhém časovém a prostorovém měřítku a rozvojem metod získávání informací o minulé krajině a přírodním prostředí. Aktivity daného oddělení jsou specifické tím, že kromě vědecké práce v užším slova smyslu zahrnují i systematickou archeologickou archivaci a tvorbu základního informačního systému české archeologie v oblasti managementu terénních výzkumů a údajů o jejich výsledcích. Tento systém je jako Archeologický informační systém ČR (AIS CR) zapsán do Cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace MŠMT a v současné době začíná být obecně sdílenou infrastrukturou užívanou většinou odborných institucí v ČR, i širokou veřejností.

Členové oddělení
Vedoucí oddělení: Mgr. David Novák Ph.D.
Zástupce: PhDr. Dagmar Dreslerová Ph.D.

Mgr. Markéta Augustýnová
Mgr. Ondřej Baier
Mgr. Tomáš Bárta Pražák
Ing. Lucie Crippa
Eva Čepeláková
Čeněk Čišecký
Mgr. Peter Demján, Ph.D.
MUDr. et. Mgr. Kryštof Derner
Prof. PhDr. Martin Gojda CsC., DSc.
Libuše Haišmanová
Petr Hlaváček
Tomáš Chlup
Mgr. Michal Kmínek
Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
Mgr. Kristýna Malinková
Natália Megisová
Dominika Opočenská
Michaela Rejnková
Jitka Říhová
Marcela Starcová
Mgr. Ondřej Švejcar, Ph.D.
Mgr. Lucie Václavová Čulíková Ph.D.
Mgr. Zuzana Vlčková
Mgr. Václav Vondrovský