Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny

Aktivity oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny jsou zaměřeny na témata související s krajinou a jejím využitím jako archeologického pramene. Oddělení se zabývá utvářením a funkcemi krajiny v minulosti, sídelní historií v dlouhém časovém a prostorovém měřítku a rozvojem metod získávání informací o minulé krajině a přírodním prostředí. Aktivity daného oddělení jsou specifické tím, že kromě vědecké práce v užším slova smyslu zahrnují i systematickou archeologickou archivaci a tvorbu základního informačního systému české archeologie v oblasti managementu terénních výzkumů a údajů o jejich výsledcích. Tento systém je jako Archeologický informační systém ČR (AIS CR) zapsán do Cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace MŠMT a v současné době začíná být obecně sdílenou infrastrukturou užívanou většinou odborných institucí v ČR, i širokou veřejností.

Členové oddělení
Vedoucí oddělení: Mgr. David Novák Ph.D.
Zástupce: PhDr. Dagmar Dreslerová Ph.D., PhDr. Martin Kuna CSc., DSc.

Mgr. Markéta Augustýnová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Baier
Mgr. Vojtěch Brožka
Ing. Lucie Crippa
Eva Čepeláková
Mgr. Peter Demján, Ph.D.
Prof. PhDr. Martin Gojda CsC., DSc.
Bc. Tomáš Chlup
Mgr. Judita Chylíková (mateřská dovolená)
Mgr. Michal Kmínek
Mgr. Nikola Koštová (mateřská dovolená)
Mgr. Tomáš Krofta
RNDr. Roman Křivánek, Ph.D.
Ing. Dana Křivánková
Mgr. Kristýna Malinková
Natália Megisová
Ing. Jitka Říhová
Mgr. Marcela Starcová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švejcar, Ph.D.
Mgr. Lucie Václavová Čulíková Ph.D.
Mgr. Zuzana Vlčková
Mgr. Václav Vondrovský